หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา
เครื่องมือหางาน สมัครงาน
Keyword


จังหวัด/ภาค
ประเภทงาน


เขต (เฉพาะกรุงเทพ)ผลการหางาน พบงาน 24 งาน

1. เจ้าหน้าที่ IT Support

บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด

ดูแลระบบ Server และ Network สนับสนุนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ อุปกรณ์ Software,Hardware,Linux,Fi วันที่ 21 ธ.ค. 2558
อัตรา 3
เงินเดือน 12,000
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
2. เจ้าหน้าที่ ยานพาหนะ

บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด

ขับรถบัสเอ็กซเรย์ วันที่ 21 ธ.ค. 2558
อัตรา 5
เงินเดือน 13,000
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
3. เจ้าหน้าที่การตลาด

บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด

ติดต่อประสานงานกับลูกค้า, เสนอขายบริการตรวจสุขภาพประจำปี วันที่ 21 ธ.ค. 2558
อัตรา 10
เงินเดือน ตามโครงสราง+ค่าประสบการณ์ทำงาน
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
4. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป วิชาชีพ)

บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด

วางแผนและตรวจสอบงานด้านความปลอดภัย รวมทั้งรายงานเกี่ยวกับสภาพการทำงานที่อาจก่อให้เกิดอันตรายให้แก่ฝ่ วันที่ 21 ธ.ค. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสราง+ค่าประสบการณ์ทำงาน
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
5. เจ้าหน้าที่ยานพาหนะ

บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด

เจ้าหน้าที่ยานพาหนะขับรถตู้ รถกระบะ รถเก๋ง รับส่งพนักงาน วางบิล รับเช็ค วันที่ 21 ธ.ค. 2558
อัตรา 5
เงินเดือน 11,000
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
6. นักเทคนิคการแพทย์

บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด

ดำเนินงานตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ในสิ่งส่งตรวจทางชีวภาพ(เช่น เลือด ปัสสาวะ เป็นต้น)
- ควบคุม
วันที่ 21 ธ.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสราง+ค่าประสบการณ์และใบประกอบวิชาชีพ
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
7. เจ้าหน้าที่ Web Programmer/Web Developer

บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด

เขียนภาษา c.net , VB.net , ast.net , webprograming , My sql , sqlserver , ms access วันที่ 21 ธ.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
8. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่รังสี

บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านรังสีเทคนิค วันที่ 21 ธ.ค. 2558
อัตรา 3
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
9. เจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่

บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด

ให้บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ วันที่ 21 ธ.ค. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสราง+ค่าประสบการณ์ทำงาน
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
10. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ

บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด

จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้กับลูกค้าในด้านต่างๆ เช่นทำสื่อประชาสัมพันธ์ เป็นวิทยากรอบรม ให้คำแนะนำด้ วันที่ 21 ธ.ค. 2558
อัตรา 10
เงินเดือน ตามโครงสราง+ค่าประสบการณ์ทำงาน
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
11. พยาบาลวิชาชีพ

บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด

ให้คำแนะนำปัญหาสุขภาพแก่ลูกค้า ขายรายการตรวจพิเศษเพิ่มเติม วางแผนกิจกรรมส่งเสริมด้านงานสุขภาพหลังการ วันที่ 21 ธ.ค. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสราง+ค่าประสบการณ์และใบประกอบวิชาชีพ
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
12. เจ้าหน้าที่ธุรการทรัพยากรบุคคล

บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด

งานด้านเอกสารงานบุคคล ดึงเวลาเข้าออกพนักงาน, ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วันที่ 21 ธ.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน 12,000
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
13. ผู้ช่วยนักเทคนิคการแพทย์

บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด

ทำการวิเคราะห์ตัวอย่างและสิ่งส่งตรวจทางห้องวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันที่ 21 ธ.ค. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน 9,000 บาทขึ้นไป
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
14. เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี *รับด่วน*

บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด

การจัดเก็บเอกสาร , ออกเช็ค , ออกใบแจ้งหนี , ออกใบวางบิล , งานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน วันที่ 21 ธ.ค. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
15. เจ้าหน้าที่ ยานพาหนะ

บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด

ขับรถบัสเอ็กซเรย์ ,รถผู้บริหาร,ส่งเอกสาร,วางบิล,เก็บเช็ค,และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย วันที่ 17 พ.ย. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสราง+ค่าประสบการณ์ทำงาน
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
16. นักเทคนิคการแพทย์

บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด

นักเทคนิคการแพทย์
ดำเนินงานตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ในสิ่งส่งตรวจทางชีวภาพ(เช่น เลือด ปัสสาวะ
วันที่ 17 พ.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสราง+ค่าประสบการณ์และใบประกอบวิชาชีพ
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
17. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด

ทำการวิเคราะห์ตัวอย่างและสิ่งส่งตรวจทางห้องวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันที่ 17 พ.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้าง บวกค่าประสบการณ์วิชาชีพ
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
18. เจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่

บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด

ให้บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ วันที่ 17 พ.ย. 2557
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสราง+ค่าประสบการณ์ทำงาน
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
19. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ - จัดจ้าง

บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด

ตรวจสอบและควบคุมการจัดซื้อ-จัดจ้าง วันที่ 17 พ.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสราง+ค่าประสบการณ์ทำงาน
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
20. พยาบาลวิชาชีพ

บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด

ให้คำแนะนำปัญหาสุขภาพแก่ลูกค้า ขายรายการตรวจพิเศษเพิ่มเติม วางแผนกิจกรรมส่งเสริมด้านงานสุขภาพหลังการ วันที่ 17 พ.ย. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสราง+ค่าประสบการณ์และใบประกอบวิชาชีพ
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
21. เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล

บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด

คีย์ข้อมูล วันที่ 17 พ.ย. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน 9,000 บาทขึ้นไป
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
22. เจ้าหน้าที่ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล

บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด

รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลผลการตรวจสุขภาพ
จัดทำเล่มรายงาน ผลตรวจสุขภาพ
วันที่ 17 พ.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
23. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่รังสี

บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านรังสีเทคนิค วันที่ 17 พ.ย. 2557
อัตรา 3
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
24. เจ้าหน้าที่โสตทัศนศิลป์

บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด

จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ วันที่ 17 พ.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน 12,000 บาทขึ้นไป
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  


[1]

ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมดที่พบ 1 หน้า


ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , MeawZa , LemonToday , CafeDD , GigGog , SiamSee , ThaiGood , SocialSiam , GossipSiam , ThaiNewsOnline , THLady , ThaiPromote , Topic2u , ท่องเที่ยว , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี